Crew

GTA: The Ballad of Gay Tony > Screenshots

Galería oficial

Screenshot oficial Nº 1 Screenshot oficial Nº 2 Screenshot oficial Nº 3 Screenshot oficial Nº 4
Screenshot oficial Nº 5 Screenshot oficial Nº 6 Screenshot oficial Nº 7 Screenshot oficial Nº 8
Screenshot oficial Nº 9 Screenshot oficial Nº 10 Screenshot oficial Nº 11 Screenshot oficial Nº 12
Screenshot oficial Nº 13 Screenshot oficial Nº 14 Screenshot oficial Nº 15 Screenshot oficial Nº 16
Screenshot oficial Nº 17 Screenshot oficial Nº 18 Screenshot oficial Nº 19 Screenshot oficial Nº 20
Screenshot oficial Nº 21 Screenshot oficial Nº 22 Screenshot oficial Nº 23 Screenshot oficial Nº 24
Screenshot oficial Nº 25 Screenshot oficial Nº 26 Screenshot oficial Nº 27 Screenshot oficial Nº 28
Screenshot oficial Nº 29 Screenshot oficial Nº 30 Screenshot oficial Nº 31 Screenshot oficial Nº 32
Screenshot oficial Nº 33 Screenshot oficial Nº 34 Screenshot oficial Nº 35 Screenshot oficial Nº 36
Screenshot oficial Nº 37 Screenshot oficial Nº 38 Screenshot oficial Nº 39 Screenshot oficial Nº 40
Screenshot oficial Nº 41 Screenshot oficial Nº 42 Screenshot oficial Nº 43 Screenshot oficial Nº 44
Screenshot oficial Nº 45 Screenshot oficial Nº 46 Screenshot oficial Nº 47 Screenshot oficial Nº 48
Screenshot oficial Nº 49 Screenshot oficial Nº 50 Screenshot oficial Nº 51 Screenshot oficial Nº 52
Screenshot oficial Nº 53 Screenshot oficial Nº 54 Screenshot oficial Nº 55 Screenshot oficial Nº 56
Screenshot oficial Nº 57 Screenshot oficial Nº 58 Screenshot oficial Nº 59 Screenshot oficial Nº 60
Screenshot oficial Nº 61 Screenshot oficial Nº 62 Screenshot oficial Nº 63 Screenshot oficial Nº 64
Screenshot oficial Nº 65 Screenshot oficial Nº 66 Screenshot oficial Nº 67 Screenshot oficial Nº 68

Multijugador - Carrera

1 2 3

Multijugador - Modo libre

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11

Multijugador - Partida a muerte

1 2 3 4
5 6 7 8